Barter – wymiana pomiędzy kontrahentami, np. usługa za usługę.

 

DPI – jednostka rozdzielczości drukarskiej. Określa ilość punktów (kropek) przypadających na cal.
Czym wyższa rozdzielczość, tym bardziej szczegółowy i „ostry” wydruk.

 

Druk cyfrowy – inaczej druk niskonakładowy, jest to druk bezpośredni z pliku elektronicznego, bez
konieczności świetlenia blach.

 

DTP – komputerowy skład tekstu (przygotowanie do druku) przede wszystkim książek i czasopism,
ale również katalogów reklamowych, broszur i innych podobnych materiałów.

 

Freelancer – osoba realizująca zamówienia „na zlecenie”. Często nie prowadzi działalności
gospodarczej, nie pracuje na etat (lub „dorabia” sobie dodatkowo na zleceniach).

 

Grawer – znakowanie grawerem polega na wypaleniu zewnętrznej warstwy produktu.

 

Sitodruk – Sitodruk opiera się na zasadzie wytłaczania farby przez specjalnie przygotowane sito.
Najpierw na sito jest nanoszona farba, która następnie za pomocą rakli przetłaczana jest
niezalepionymi otworami w sicie na materiał w wyniku czego powstaje nadruk wg wcześniej
przygotowanej kliszy.

 

Sztancowanie – czyli wykrawanie, polega na wycięciu z papieru (stosu arkuszy) pożądanego wzoru,
którego normalnie nie da się wyciąć za pomocą gilotyny np.: wycięcie teczki firmowej.

 

Tampodruk – technika druku polegająca na przeniesieniu farby drukarskiej z matrycy na przedmiot
za pomocą gładkiego stempla zwanego tamponem.

 

Tłoczenie – polega na wgnieceniu wcześniej przygotowanej matrycy w konkretny materiał.
Tłoczenie używa się np. do wykonywania logotypów na kalendarzach z oprawą z eko-skóry.